Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

O festiwalu · About the festival

To w idei Układu Słonecznego jako wielkiego
widowiska grawitacji i równowagi, jak gdyby
Kosmos tańczył dla naszego zachwytu,
astronomowie i „zwykli ludzie” spotykają się jako
istoty ludzkie, zdumione tajemniczym „czymś”

Janek Świerkowski, astronom

W dniach od 26 do 28 sierpnia 2010 roku instytucja Toruń 2016 po raz kolejny zaczaruje miasto wyjątkowym zestawem świetlnych instalacji inspirowanych Układem Słonecznym. Przyciągać będą ujmujące, wchodzące w reakcję z dynamiką życia miasta i jego mieszkańców projekcje oraz wydarzenia artystyczne.

Skyway ’10 przekształci Stare Miasto w dynamiczną, audiowizualną orbitę, której goście zostaną zabrani w niezapomnianą podróż po planetach wewnętrznych i zewnętrznych, planetoidach, meteorach, kometach, Księżycu i innych ciałach niebieskich.

Dzięki Skyway’owi Toruń zostanie zmieniony w magiczny sposób. Instalacja dzieł artystycznych sprawi, że na czas festiwalu ciała niebieskie, nadal zastygłe w swym orbitalnym ruchu, „wylądują” w przestrzeni Torunia.

Festiwal pozwoli odkryć nowe, wielowarstwowe oblicze jednego z najpiękniejszych miast Europy. Miasta, w którym urodził się wybitny astronom Kopernik, dokonujący przełomu głosząc, że Słońce jest centrum tańca grawitacji.

It’s in the idea of the Solar System as a giant
performance of gravity and balance, as if
the Cosmos were dancing to our amazement, where
astronomers and “regular people” come together as
human beings, amazed by a mystical “something”

Janek Świerkowski, Astronomer

Between the 26th and the 28th of August 2010, Toruń 2016 once again delivers to Toruń a set of illuminating, engaged and engaging art installations and interventions, on the theme of the Solar System.

The programme of Skyway ’10 will transform the Old Town into a dynamic circuit of visual and acoustic environments, with visitors being invited to “visit” the different Inner and Outer Planets, the Moon, as well as Planetoids, Meteors, Comets and other celestial bodies.

With Skyway ’10, Toruń is transformed in a magical way. The works are installed in the city as if for the brief period of the Festival, the Celestial Bodies, while still captured in their orbital movement, somehow “landed” on the city’s urban space.

It’s about offering the visitors a new and multilayered totality of one of the most beautiful cities of Europe. Of a city where great astronomer Nicolaus Copernicus, who discovered that the Sun is the centre of a whole gravitational dance, was born.