Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Kontakt · Contact

Miejska Instytucja Kultury Toruń 2016
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 6210333 · fax +48 56 6510237
info@torun2016.eu · www.torun2016.eu

Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway ’10
info@skyway.art.pl
„Włącz się!”: wlaczsie.skyway@gmail.com

  • Dyrektor festiwalu: Krystian Kubjaczyk
  • Dyrektor artystyczny: Mário Caeiro
  • Asystentka: Patricia Craveiro Lopes
  • Koordynator: Łukasz Wróblewski
  • „Włącz się!”: Wiktor Bielski

Municipal Institution of Culture Toruń 2016
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń, Poland
tel. +48 56 6210333 · fax +48 56 6510237
info@torun2016.eu · www.torun2016.eu

International Light Festival Skyway ’10
info@skyway.art.pl
“Turn it on!”: wlaczsie.skyway@gmail.com

  • Festival director: Krystian Kubjaczyk
  • Artistic director: Mário Caeiro
  • Assistant: Patricia Craveiro Lopes
  • Coordinator: Łukasz Wróblewski
  • “Turn it on!”: Wiktor Bielski