Włącz się · Turn it on

Wasze zdjęcia · Your photos

Polecamy · Recommended

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Czarna dziura · Black hole

Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna

Rowerowa Masa Krytyczna · Bicycle Critical Mass

  • Rowerowy Toruń
  • Polska / Poland
  • 28.08 (20:00)
  • Rynek Nowomiejski / New Town Square

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń przygotowuje nocny przejazd Skyway’owej Nocnej Rowerowej Masy Krytycznej. Toruńscy cykliści spotkają się jak zwykle na Rynku Nowomiejskim. Zapraszamy wszystkich do oświetlenia swoich rowerów. Dla najciekawszych pomysłów organizatorzy przewidzieli specjalne nagrody. Dla uczestników przejażdżki nie zabraknie Skyway’owych gadżetów. Włącz się!

“Bicycle Toruń” Association is preparing night crossing of the Skyway’s Night Bicycle Critical Mass. As usual Toruń’s bikers will meet each other on the New Town Square. We encourage everybody to lighten their bikes. The organizers prepared special prizes for the best ideas. There will be some Skyway’s gadgets for the participants of the ride. Join us!