Idea Skyway ’12: narodziny gwiazdy

Po trzech udanych edycjach, Skyway staje się niewątpliwie jednym z najbardziej magicznych i niezapomnianych świetlnych wydarzeń w Europie. Toruń jest nowym graczem na globalnej arenie sztuki światła, miejscem gdzie gotyckie dziedzictwo, naukowe metafory i czyste miejskie piękno tworzą unikalną całość.

Struktura programu Skyway ’12 jest metaforycznym obrazem jednego z najbardziej elementarnych ciał niebieskich — gwiazdy. Gwiazda stanowi dla nas inspirację i jednocześnie fundament na podstawie którego zbudujemy program dla Skyway ’12. Jej początek, jej struktura, jej astronomiczne i poetyckie znaczenie — to wszystko ma się stać inspiracją dla instalacji, performensów i akcji, które będą stanowić o wyjątkowość czwartej edycji festiwalu.

Idea of Skyway ’12:
a star is born

After three successful editions, Skyway is definitely one of the most magical and unforgettable of Europe’s Light Events. Toruń is a new player in the global network of light art, in its own terms, where Gothic heritage, scientific metaphors and pure urban beauty go together.

The structure of the programme of Skyway ’12 is a metaphorical picture of one of the most elementary orb—the star. The star is an inspiration and gives us a basis on which we will build the programme for Skyway ’12. Its beginning, its structure, its astronomical and poetical meaning—all these shall be an inspiration for the installations, performances and actions which will constitute the uniqueness of the fourth edition of the festival.