Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · Archive



Projekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Program · Programme

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

Otwarcie festiwalu nastąpi 9 sierpnia o godzinie 21.30 przy Collegium Maximum UMK na placu Rapackiego. Instalacje i projekcje będzie można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni, między godziną 20.30 a północą (w dniu otwarcia między 21.30 a północą).

Festival’s grand opening will take place on August 9th by the Collegium Maximum building on Rapacki Square. All festival installations and projections can be viewed every day from 8.30 p.m. till midnight (during the opening day, from 9.30 p.m. till midnight).

Festiwalowe instalacje · Festival installations

Akcje specjalne · Special actions

Warsztaty i panele · Workshops and panels