Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Akwarium · Aquarium

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Nuno Maya & Carole Purnelle
  • Portugalia, Belgia · Portugal, Belgium
  • 09–13.08.2011
  • Teatr im. Wilama Horzycy · Wilam Horzyca Theatre
  • Żywioł: Woda · Element: Water

Duet Maya i Purnelle znów zawitał do Torunia, tym razem z projekcją, która zaprasza publiczność do zabawy. Gigantyczne akwarium prezentowane na fasadzie teatru kładzie nacisk nie tyle na wzrokowe odbieranie iluzji wody, co na interakcję pomiędzy uczestnikami, z których każdy może wrzucić do akwarium pomalowaną przez siebie rybę – własnego awatara.

Maya & Purnelle are back in Toruń, again with something which is going to be pure fun for all publics. A monumental digital aquarium presented on theatre’s facade is less a purely visual experience of water, and more a social experience of contact through the convivial interaction of all participating people, each one choosing how to “paint” their own colorful “avatar-fish”.