Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Czerwona ściana · The Red Wall Revisited

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Xavier de Richemont
  • Francja · France
  • 09–13.08.2011
  • Brama Klasztorna · Monastery Gate
  • Żywioł: Ogień · Element: Fire

Xavier de Richemont, artysta znany z interesujących instalacji na wielu festiwalach światła, to malarz i scenograf opisujący interakcje zachodzące między architekturą, historią, ale też aurą miejsc, które portretuje za pomocą obrazów i dźwięków.

Xavier de Richemont, worldwide known for his luminous installations in many Festivals of Light, is a painter and scenographer who stages the interaction of architecture, history and aura of places with the help of dynamic light and sound images.