Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

El Sol

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Het Pakt
  • Belgia · Belgium
  • 09–13.08.2011
  • Fosa Zamkowa · Moat of the Teutonic Castle
  • Żywioł: Powietrze · Element: Air

Het Pakt wynosi multimedialną sztukę performatywną na całkowicie inny poziom. „El Sol” to instalacja składająca się z podświetlonych namiotów ułożonych w kształt klucza wiolinowego. W każdym znajduje się wirtualny muzyk, który wchodzi w interakcję z publicznością… trochę w ramach przypomnienia, że bez powietrza słuchanie muzyki byłoby niemożliwe.

Het Pakt take multimedia performance art to a whole different level. “El Sol” is an installation of luminous tents, arranged in the “sol” [G] key, each one presenting a virtual musician interacting with the visitors… In short, this is a musical experience where one is reminded how hard it would be to play and to listen to music without air!