Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Hartmann’s Grid

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Leonardo Meigas
  • Estonia
  • 09–13.08.2011
  • Rynek Nowomiejski · New Town Market
  • Żywioł: Ziemia · Element: Earth

„Hartmann’s Grid” to instalacja świetlna składająca się z niewidzialnych ścian, których oddziaływanie na widza dopełnia dyskretna muzyka. Promienie kolorowego światła wydobywają się z podłoża imitując elektromagnetyczne promieniowanie ziemi, zwracając uwagę na jego wpływ na nasze codzienne życie.

“Hartmann’s Grid” is a light installation of “invisible walls”. It comes complete with background music. The bottom of the installation is formed of a luminous network of flames. The piece is mounted according to the actual local electromagnetic radiation of the Earth. The goal of the installation is to point out the existence of natural radiation fields and their effect in our daily living.