Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Helios

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Limelight
  • Węgry · Hungary
  • 09–13.08.2011, co 10 minut · every 10 minutes
  • Collegium Maximum, pl. Rapackiego · Rapacki Square
  • Żywioły: Wszystkie · Elements: All

Doskonale dopasowane do fasad budynków projekcje 3D, będące nowym przejawem sztuki audiowizualnej, są na świecie coraz popularniejsze. W ten nurt wpisuje się „Helios”, trójwymiarowa opowieść grupy Limelight, której wizję żywiołów zainspirowały historia i charakter Torunia.

Nowadays projection mappings in general are very popular all around the world. It is a new and innovative form of visual art that uses spectacular 3D animations which are precisely planned and fitted into the architecture. “Helios” is a story in which Limelight’s three-dimensional vision of the elements was inspired by the character of Toruń.