Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Pavel Korbička: Warsztaty · Workshops

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Pavel Korbička
  • Czechy · Czech Republic
  • 12.08.2011 @ 16.00–19.00
  • 13.08.2011 @ 10.00–13.00
  • Pokój z kuchnią (Centrum Sztuki Współczesnej)
    Studio+Kitchen (Centre of Contemporary Art)

„Jedna energia, różne światła – o wspólnych trendach w sztuce audiowizualnej wśródartystów z krajów wyszehradzkich” – warsztaty Pavla Korbički.

“One energy, different lights – about common trends in audiovisual arts in countries of the Visegrad group” – workshops by Pavel Korbička.