Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Parallels

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Pavel Korbička
  • Czechy · Czech Republic
  • 09–13.08.2011
  • Fontanna Cosmopolis · Cosmopolis Fountain
  • Żywioł: Ogień · Element: Fire

„Parallels” to instalacja abstrakcyjna i bardzo intymna, stanowiąca dyskretne zaproszenie do wypatrywania kolejnych festiwalowych prac.

This is both an abstract and intimate work, a proposition to proceed with its discrete evocative power in our gaze towards all other works of the show.