Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Platonic Spin

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Nathaniel Rackowe
  • Wielka Brytania · Great Britain
  • 09–13.08.2011
  • Plac Rapackiego · Rapacki Square
  • Żywioł: Eter · Element: Aether

„Platonic Spin” to przestrzenna struktura składająca się z połączonych ze sobą świecących prostokątów. Instalacja nie ma formy statycznej; każdy z prostokątów świeci się w odpowiedniej częstotliwości, dając iluzję ruchu całej konstrukcji… Praca symbolizuje ducha miast, odbijając geometryczne struktury współczesnych obszarów miejskich. Dzięki niej być może zyskamy nowe spojrzenie na nasze miejsce w przestrzeni.

“Platonic Spin” is a light structure that consists of interlocking rectangles of glowing wire. This glowing structure is not static; each of the rectangles light in turn, beginning as slow shift of composition, and gradually gaining speed until it is almost as a single form moving in space… This work speaks of the city, the geometric forms seeking to echo the structures that populate our urban environment. “Platonic Spin” seeks to allow the viewer a unique perspective on their own position in space.