Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Plenum

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Simeon Nelson
  • Wielka Brytania · Great Britain
  • 09–13.08.2011
  • Kościół Ducha Świętego · Church of the Holy Spirit
  • Żywioł: Woda · Element: Water

Praca jest rozwinięciem zeszłorocznej instalacji o nazwie „Księżyc”, wpisującej się w ramy nieustającej dyskusji dotyczącej powiązań między nauką, a sztuką. Całość powstała we współpracy z Davidem Wilkinsonem, astrofizykiem i pastorem brytyjskiego Durham.

This work is a development of last year’s “Moon” installation, now in the framework of an ongoing science and art research activity with the collaboration of astrophysicist and religious minister David Wilkinson from the Cathedral of Durham, England.