Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Ściana · Wall

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Katarzyna Malejka
  • Polska · Poland
  • 09–13.08.2011
  • Ruiny d. kościoła dominikańskiego
    Ruins of the former Dominican church
  • Żywioły: Ziemia + Eter ·Elements: Earth + Aether

Instalacja to w rzeczywistości wzniesiona z cegieł ściana wykorzystana jako filtr częściowo przepuszczający i interpretujący światło oraz kolor. Usytuowana w prezbiterium nieistniejącego już kościoła jest metaforą muru jaki łączy świat ziemski z kosmicznym eterem.

This installation uses a bricked wall as a filter that interprets light and colors. Located within ruins of a former church it is a metaphor of a wall that unites our world with the cosmic aether.