Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Surface

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Lukas Matejka
  • Słowacja · Slovakia
  • 12.08.2011 @ 20.30–24.00
    (4 × w nocy · 4 × during the night)
  • Pod Łukiem Cezara · Under the Caesar’s Arch

Świetlny performance.

Light performance.