Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Trzecia Symfonia na Orkiestrę Naładowaną Elektrycznie · The Third Symphony For Electric-Charged Orchestra

Instalacje i projekcje można podziwiać przez wszystkie festiwalowe dni między godziną 20.30 a północą.

  • Rochus Aust
  • Niemcy · Germany
  • 11.08.2011 @ 21.00
  • Pokój z kuchnią (Centrum Sztuki Współczesnej)
    Studio+Kitchen (Centre of Contemporary Art)

Muzyczny performance inspirowany Symfonią nr 94 G-Dur „z uderzeniem w kocioł” Józefa Haydna.

Performance inspired by Symphony no. 94 G-Dur by Joseph Haydn.