Konkurs fotograficzny

Udział krajów wyszehradzkich · Participation of Visegrad countries

Skyway ‘09: Archiwum · Archive

Skyway ‘10: Archiwum · ArchiveProjekt współfinansowany ze środków Miasta Toruń

O Skyway’u · About Skyway

fot. Patryk Lewandowski

Skyway ’11
Raport medialny podsumowujący wydarzenie

Skyway to wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Torunia o kolejne wydarzenie o europejskim charakterze. Wydarzenie niecodzienne, unikatowe, zmieniające rzeczywistość, które tchnie nowe życie w stare mury miasta.

  • Nauka – sposób realizacji i projekcje festiwalu nawiązują do astronomii i innych nauk ścisłych. Sposób przekazu jest niecodzienny, przystępny, co zachęca i inspiruje do dalszych poszukiwań. Oprócz przyjemności dla zmysłów, uczestnicy wynoszą z festiwalu coś, co pozostaje w pamięci na dłużej.
  • Sztuka – element będący dźwignią festiwalu. Sztuka audiowizualna, performance, innowacja w kulturze, sztuka elektryzująca, ciekawa, niespotykana, wpisana w przestrzeń miejską, dostępna na wyciągnięcie ręki. Sztuka jest istotną częścią tradycji miasta, które ma być żyznym gruntem dla rozwoju nowych idei, przestrzenią ekspresji dla artystów.
  • Ludzie – „kultura dla wszystkich” – to hasło przyświeca festiwalowi od początku. Skyway to wydarzenie dla wszystkich pokoleń. By zacząć obcować z kulturą, wystarczą chęć i gotowość wyjścia z domu – ten komfort daje niekomercyjny charakter wydarzenia. Ważnym aspektem Skyway’a jest możliwość zaangażowania się w towarzyszące akcje specjalne.

Sztuka i nauka oraz silny wymiar społeczny to aspekty, które od zawsze przenikały się i uzupełniały w Toruniu. Dzięki temu ma onniezwykły charakter – jest bogaty w idee i wartości humanizmu. Skyway to odzwierciedlenie duszy Torunia.

The cultural landscape of Toruń has been enriched by another European-scale event – Skyway. A festival that is fresh, unique and reality-changing. A festival that breathes new life into the gothic city walls of Toruń.

  • Science – festival’s concept is based on astronomy and science. The way Skyway communicates with people taking part in it is accessible and inspiring, always inviting people to go a step further to learn something new. The experience of beauty is very important, of course, but that scientific accent should be neglected.
  • Art – the driving force of the festival. Audiovisual arts, performance, arts that are electrifying, innovative and unusual, that go well with the natural landscape of the city and its public space. Arts you can simply touch. This festival pillar is important from the perspective of city’s heritage and history, as Toruń is known for its special art and science-friendly atmosphere.
  • People – “culture for everybody” this has been the motto of the Festival since its very beginning. Skyway is an event for every generation. To start interaction with culture it’s enough to leave the house. This is an advantage of a non-commercial event. An important aspect of the Festival is a possibility to get involved into special actions which accompany Skyway.

Science and art are ever-present in Toruń. They make the city so special. So do Skyway.