Kontakt z organizatorami Skyway ‘09

TORUŃ 2016
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń, Poland
tel. +48 56 621 0 333
fax +48 56 651 0 237
info@skyway.art.pl

PR Manager
Jarek Jaworski · j.jaworski@torun2016.eu
tel. +48 602 73 14 11

Dyrektor artystyczny / Kurator festiwalu · Curator
Mário Caeiro · mario.caeiro@torun2016.eu
Asystentka · Assistant: Patricia Lopes patriciacraveirolopes@gmail.com

Koordynator projektu · Project coordinator
Agnieszka Marecka · a.marecka@torun2016.eu

Koordynator wolontariuszy · Volunteers coordinator
Dominika Urzędowska · d.urzedowska@torun2016.eu