Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway ’09 to, oprócz sztuki, także edukacja. W jego trakcie przy Fontannie Cosmopolis znajdziecie wystawę Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 zatytułowaną „From Earth to the Universe” (Z Ziemi do Wszechświata). Na wielkich planszach zobaczycie z naprawdę bliska jedne z najpiękniejszych zdjęć kosmosu.

Skyway ’09 International Light Festival is also, besides art, about education. In the course of the festival, next to the Cosmopolis Fountain you will find the International Year of Astronomy 2009 exhibition titled “From Earth to the Universe”. On large boards you will see from the very near one of the most beautiful photos of the outer space.