Agnieszka Gajewska
Kosmos

Kosmos to wyjątkowa akcja artystyczna, polegająca na tworzeniu zachwycającego malowidła ściennego na oczach publiczności. Happening Agnieszki Gajewskiej będzie odbywał się codziennie wieczorem, przez cały okres trwania festiwalu, w pobliżu cieszącego się międzynarodową renomą Teatru Lalkowego.

Jak mówi polska artystka: Malowidło ścienne jest idealnym środkiem dotarcia do wszystkich ludzi, nie tylko tych zainteresowanych sztuką. Wykorzystując formy figuratywne mogę wyrazić moje poglądy na dany temat, lub po prostu wywołać uśmiech i sprawić by ktoś poczuł się lepiej. W moich malowidłach z reguły wykorzystuję proste piktogramy, które są zrozumiałe dla każdego. W projekcie, który zostanie zaprezentowany na festiwalu, chciałabym zaprezentować „Kosmos”, a raczej moją wizję tego jak będzie on wykorzystywany w przyszłości. Jakiś abstrakcyjny, mały pomysł na „lepsze jutro”.

Ta praca to malowidło ścienne, graffiti namalowane w anonimowym zakątku miasta. To miejsce jest jednym z niewielu w centrum Torunia, gdzie tego typu graficzna interwencja, wpisująca się w tradycję miejskiego graffiti , może nawiązać dialog z niesamowicie umocnioną fakturą miasta. W tym sensie otwiera się ono, w tym konkretnym momencie na tym co naprzeciw teatru kukiełkowego, okna na współczesną miejską kulturę młodzieżową, gdzie język znaków - piktogramów, wizualnych symboli komunikacyjnych, diagramów… - to wszechogarniająca obecność w codzienności. W drugiej wersji odczytania tego dzieła, staje się ono bardzo osobistą wizją tematu festiwalu nieba.

O twórcy

Agnieszka Gajewska urodziła się w Chorzowie w 1982 roku. Ukończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od roku 2008 jest dyrektorem artystycznym galerii Delikatesy Sztuki w Gdańsku – Wrzeszczu, członkiem stowarzyszenia artystycznego KULTYWATOR w Gdańsku oraz nieformalnej grupy artystycznej PLAJ. Artystka jest także współtwórcą Studia Artystycznego Znak na terenie Stoczni Gdańskiej. W przeszłości Gajewska otrzymała liczne stypendia, m.in. stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury i stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Wygrała też konkurs na najlepszego studenta Primus Inter Pares oraz wzięła udział w programie Sokrates – Erasmus, dzięki któremu mogła studiować malarstwo na Uniwersytecie Marmara. W 2008 roku wygrała nagrodę główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie Malarstwa Młodych PROMOCJE (edycja 18.), a także wzięła udział w 13. Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich w Bari (Włochy). W tym roku artystka będzie reprezentowała polskich artystów w czasie 14. Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich w Macedonii (BJCEM). Gajewska ma na swoim koncie występy i artystyczne happeningi w miejscach takich jak: Gdańsk, Warszawa, Kraków, Szwecja, Szkocja i Turcja.

During the whole event, Agnieszka Gajewska’s will be doing a graffiti mural as a public performance. Kosmos is a delightful graphic intervention near the world reknowned Puppet Theatre.

Says the young Polish artist: A mural is an ideal means of expression to reach out to all people, not just those interested in art. Using the figurative form I can express my views on a topic to lead passers-by for a moment to reflect upon a problem or simply to make them smile and feel better. In my murals I usually use simple pictograms that are easy for everyone. On the project, which I will perform at the festival, I would like to try to present a ‘Cosmos’, or rather my idea as it could be exploited in the future. Some abstract, little idea of ‘better tomorrow’.

About the artist

Agnieszka Gajewska born in Chorzow, in 1982. Graduated from Fine Arts Academy in Gdansk, specialization in Painting. Since 2008 – artistic director of ‘Art's Delicacy’ Gallery in Gdansk – Wrzeszcz, member of the artistic association KULTYWATOR in Gdansk and infomal artistic group PLAJ, she is also a co – author of Znak Art's Studio on the area of Gdansk Shipyard Plc. She received a grant from the Marshall of Pomorskie Province awarded to culture creators as well as Mayor's of Gdansk scholarship. Additionally, she participated in Sokrates – Erazmus program, as a part of which, she studied painting on Marmara University,she will represent Young Polish artists in visual Arts on XIV Biennale in Macedonia (BJCEM), 1st award of Minister of Culture and National Heritage on 18th edition of Polish Nationwide Review of the young Painting PROMOTIONS 2007/2008, she was a participant of the XIII Biennale of Young European and Mediterranean Artist in Bari, Italy 2008 in Performance, winner of the academic competition for the best student Primus Inter Pares, scholarship from the Marshall of Pomorskie Province. Events, performances and artistic happenings, among others: in Gdansk, Warsaw, Krakow,Sweden, Scotland, Turkey.

← Powrót do programu · Back to programme